6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan, 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” hükümleri gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen mesafeli satışlar için hazırlanan Ön Bilgilendirme Formu aşağıda yer almaktadır.

SATICI BİLGİLERİ

Satıcının Unvanı: Arifoğlu Biyomedikal Kozmetik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Satıcının Adresi: Beylikdüzü OSB Mah. 4. Cadde No: 1/3 Beylikdüzü İstanbul
Satıcının Telefonu: 0212 909 1944
Satıcının E-Postası: destek@arifogluonline.com

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER VE SATIŞ FİYATLARI

{ÜRÜNKALEMLERİ}

ÖDEME, TESLİM VE İFAYA İLİŞKİN BİLGİLER

Tüketiciler satın almış oldukları ürün bedelini havale yoluyla, kredi kartıyla, kapıda nakit ödeme ile veya kapıda kredi kartı ile ödeme seçeneklerinden biri aracılığıyla ödeyebilirler.
Teslimat, anlaşmalı kargo şirketlerinden biri aracılığı ile Alıcının sipariş formunda belirttiği adrese elden teslim edilecektir. Siparişin faturası Alıcının sipariş formunda belirttiği adresine kesilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcıya geri iade edilmesinden dolayı giderler Alıcıya aittir.

CAYMA HAKKINA İLİŞKİN BİLGİLER

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren on dört gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin Satıcıya yazılı olarak veya sürekli veri taşıyıcısıyla ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde ürün bedeli Alıcıya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürüne ilişkin olarak Alıcıya sunulan tüm bilgiler ve vaatler ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup, bugünden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur. İşbu Sözleşme ayrıca bahse konu ürünlerin üretimlerinin durdurulması, üretici firmanın faaliyetlerini sonlandırması veya Satıcının faaliyetlerini durduracağını ilan edene kadar geçerlidir.

SÖZLEŞME SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürünün Alıcıya teslim edilmesini takiben Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerindeki süreler başlayacak ve sona erecektir.

ŞİKAYET VE İTİRAZLAR

Alıcı talep ve şikayetlerini yukarıda bilgileri yer alan Satıcının iletişim bilgilerine iletebilir. Alıcı şikayet ve itirazları konusunda başvurularını ayrıca Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcının mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen bilgiler kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir
İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.